Практичні роботи

          Практичні роботи розроблені відповідно до програми з дисципліни «Біологія» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації стандартного рівня.

     Практичні роботи відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів».

       Розділ «Генетика» є одним із самих складних для розуміння в курсі біології. Кращому засвоєнню цього розділу може сприяти рішення задач з генетики різних рівнів складності. Використання таких завдань розвиває логічне мислення студентів, дозволяє глибше зрозуміти теоретичний матеріал по темі, переконує в необхідності знань у практичній діяльності. У викладача з'являється можливість здійснювати ефективний контроль рівня засвоєних знань. Завдання засновані на реальних прикладах з області генетики рослин, тварин і людини.

       Успішне засвоєння   студентами основних закономірностей генетики неможливе без вміння розв’язувати генетичні задачі, які сприяють поглибленню знань і дають певну можливість для їх самоконтролю. Розв’язування генетичних задач готує майбутнього спеціаліста до самостійної роботи в різних галузях біології, а також розвиває логіку мислення. Це важливіший, незамінний компонент загальної культури і формування цілісного світогляду. Роздуми по розв’язуванні генетичних задач тренують розум, розвивають кмітливість.

   Практичні роботи  містять  задачі з різних розділів сучасної генетики: 1) стисле пояснення застосування стандартних термінів, необхідних позначень; 2) методику розв’язання задач різних типів, в основі якої ми намагалися дотримуватися основних принципів дидактики (науковість, системність, поступовість); 3) приклади розв’язування типових задач; 4) задачі для самостійного розв’язання з метою самоконтролю знань. Типові задачі знайомлять з основними прийомами генетичних суджень.

ĉ
Леся Моторна,
12 трав. 2012 р., 05:47
ĉ
Леся Моторна,
12 трав. 2012 р., 05:47
ĉ
Леся Моторна,
12 трав. 2012 р., 05:47
ĉ
Леся Моторна,
12 трав. 2012 р., 05:47
ĉ
Леся Моторна,
12 трав. 2012 р., 05:47