Екологія - наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними і довкіллям. Екологія вивчає взаємовідносини організмів з довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізм підтримання їх стійкості у просторі й часі.ĉ
Леся Моторна,
12 трав. 2012 р., 05:51
ĉ
Леся Моторна,
11 трав. 2012 р., 08:18
ĉ
Леся Моторна,
11 трав. 2012 р., 08:18
ĉ
Леся Моторна,
11 трав. 2012 р., 08:18
ĉ
Леся Моторна,
11 трав. 2012 р., 08:18
ĉ
Леся Моторна,
11 трав. 2012 р., 08:18
ĉ
Леся Моторна,
11 трав. 2012 р., 08:18
ĉ
Леся Моторна,
11 трав. 2012 р., 08:18